ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

چهاردهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 در این شماره می خوانید:

 

سیزدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 

دوازدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 

یازدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 در این شماره می خوانید:

1) نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی/ معروفعلی احمدوند، سمیه طاهری ­اندانی

2) امام، مصدر تشریع/محمدتقی سبحانی، مرتضی علیزاده نجار

3) بررسی قاعدۀ «معطی الشیء...» و کارکرد آن در خداشناسی/سیدعلیرضا سبزواری

4) جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی ره/ رضا برنجکار

5) تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی/مسعود صلواتی ­زاده، محمدنقی رفعت ­نژاد

6) هم‌آوردیِ سید مرتضی با معتزله در مسئله افضلیت انبیا بر ملائکه/ عین­ الله خادمی، سیدمحمد طباطبایی ­یزدی

7) بررسی فلسفۀ وجودی شیطان/ حسین زارع، مصطفی سلیمانیان  

 

 

دهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد

 در این شماره می خوانید:

1) بررسی انتقادی بایسته‌های معرفتیِ ادلۀ اثبات وجود خدا از دیدگاه سوئینبرن / محمدجواد اصغری، سیدمحمود موسوی

2) متکلمان امامی عصرِ امام صادق‌ علیه السلام و مسئلۀ صفات خداوند / سیداحسان موسوی‌خلخالی، نعمت‌اله صفری‌فروشانی

3) روش‌شناسی کلامی شیخ حر عاملی در مقام دفاع در حوزه‌های ردّ شبهات و مکاتب معارض / محمد غفوری‌نژاد، ام‌ا‌لبنین خالقیان

4) محلّ نزول اولين وحي و آثار كلامي ‌آن / رسول رضوی، محمدحسین افراخته

5) حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی /عسگر دیرباز، محمدتقی سبحانی، سعیده سادات نبوی

6) گسترۀ مسئولیت انسان از دیدگاه قاضی عبدالجبار همدانی /جنان ایزدی، مرضیه هراتیان

7) نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه / پروین نبیان، مهدی تیموری، سیدمحمدعلی میردامادی