ما 3 مهمان و 2 عضو آنلاین داریم

پانزدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 

چهاردهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 در این شماره می خوانید:

 

سیزدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 

دوازدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 

یازدهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

 در این شماره می خوانید:

1) نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی/ معروفعلی احمدوند، سمیه طاهری ­اندانی

2) امام، مصدر تشریع/محمدتقی سبحانی، مرتضی علیزاده نجار

3) بررسی قاعدۀ «معطی الشیء...» و کارکرد آن در خداشناسی/سیدعلیرضا سبزواری

4) جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی ره/ رضا برنجکار

5) تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی/مسعود صلواتی ­زاده، محمدنقی رفعت ­نژاد

6) هم‌آوردیِ سید مرتضی با معتزله در مسئله افضلیت انبیا بر ملائکه/ عین­ الله خادمی، سیدمحمد طباطبایی ­یزدی

7) بررسی فلسفۀ وجودی شیطان/ حسین زارع، مصطفی سلیمانیان