دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 خرداد 1394 بازدید: 4673
پرینت

 

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال سوم / فروردین ۱۳۹۴/ شماره هشتم

 


فهرست مقالات این شماره

 


 

مقاله اول: انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

نویسنده: محمدتقی سبحانی، محمدحسین منتظری

 


مقاله دوم: کاربستِ عقل نظری در استنباط آموزه‌های کلامی‌ با تکیه بر متون کلامی

نویسنده: مهدی نصرتیان اهور

 

 


مقاله سوم: گستره علم غيب از دیدگاه عهدين و قرآن

نویسنده: سیدامین موسوی

 


مقاله چهارم: کلام کاربردی؛ ضرورت و هویت (تطبیقی در ناکامی ‌و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی)

نویسنده: مسلم محمدی

 


مقاله پنجم: رابطه ذات با صفات از منظر معتزله

نویسنده: عبدالهادی اعتصامی

 


مقاله ششم: مفهوم­ سازی جدید از قاعده لطف و وجوب آن در آثار آیت‌الله سبحانی

نویسنده: موسی ملایری

 


مقاله هفتم: عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)

نویسنده: روح­ الله رجبی­ پور