دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 خرداد 1394 بازدید: 4510
پرینت

مقاله دوم: کاربستِ عقل نظری در استنباط آموزه‌های کلامی‌ با تکیه بر متون کلامی

نویسنده: مهدی نصرتیان اهور