دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 خرداد 1394 بازدید: 4510
پرینت

 

مقاله اول: انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

نویسنده: محمدتقی سبحانی، محمدحسین منتظری