نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 22 دی 1394 بازدید: 2894
پرینت

 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال سوم / زمستان۱۳۹۴/ شماره یازدهم

 


 فهرست مقالات این شماره


نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی/ معروفعلی احمدوند، سمیه طاهری­اندانیامام، مصدر تشریع/ محمدتقی سبحانی، مرتضی علیزاده نجاربررسی قاعدۀ «معطی الشیء...» و کارکرد آن در خداشناسی/ سیدعلیرضا سبزواریجبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی (ره)/ رضا برنجکارتبین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی/ مسعود صلواتی­زاده، محمدنقی رفعت­نژادهم‌آوردیِ سید مرتضی با معتزله در مسئله افضلیت انبیا بر ملائکه/ عین­الله خادمی، سیدمحمد طباطبایی­یزدیبررسی فلسفۀ وجودی شیطان/ حسین زارع، مصطفی سلیمانیانترجمه چکیده مقالات به زبان عربیترجمه چکیده مقالات به زبان انگلیسی