تحقیقات کلامی 18

دسته: بدون مجموعه
نمایش از 28 اسفند 1395 بازدید: 2896
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال پنجم/ پاییز 1396/ شماره هجدهم

 

 


 

فهرست مقالات این شماره


مقاله اول: مفهوم و ادلۀ آغازمندی جهان از دیدگاه شیخ مفید، سید مرتضی و کراجکی

 

 


 

مقاله دوم: تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

 


 


 

مقاله سوم: پلورالیسم در نجات و رستگاری از منظر آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام

 


 


 

مقاله چهارم: بررسی سندی و دلالی روایت” لَوْ عَلِمَ‏ ابوذر مَا فِي قَلْبِ سَلْمَان لَقَتَلَه”
و نقد برداشت های نادرست

 


 


 

مقاله پنچم: فاعلیتِ انسان در تفسیر المنار

 

 

 


 

مقاله ششم: ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

 

 


 

مقاله هفتم: نقد و بررسي ديدگاه صلاح‌الدين الادلبي دربارۀ خلافت امام علي علیه السلام

 


 


ترجمه عربی چکیده مقالات


 


ترجمه انگلبسی چکیده مقالات