نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 11 دی 1397 بازدید: 1126
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال ششم/ تابستان 1397/ شماره بیست و یکم


فهریت مقالات این شماره


 


مقاله اول : مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و ملاصدرا


 


مقاله دوم : موعود آخرالزمان در دین هندو


 


مقاله سوم : تأملی «دوباره» در نسبت تفویض به معتزله


 


مقاله چهارم : رویکردی تطبیقی به مسئله «خاستگاه شرور» با محوریت «درد و رنج» از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل


 


مقاله پنجم : میزان هم خوانی آرای اهل سنت درباره فاعلیت انسان با مسئله «امر بین الامرین»


 


مقاله ششم : حجیت خبر واحد در امور اعتقادی


 


مقاله هفتم : نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذری تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (عج)


 


چکیده عربی مقالات


 


چکیده انگلیسی مقالات


 
نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 24 اسفند 1396 بازدید: 1023
پرینت

...

 
نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 28 اسفند 1395 بازدید: 1860
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال ششم/ بهار 1397/ شماره بیستم

 


فهرست مقالات این شمارهمقاله اول:  بررسی دلالت آیه 53 سورۀ «فصّلت» بر برهان صدّیقین

 


مقاله دوم : نقش امامان معصوم (ع) در کارکردهای عقل در معرفت خداوندمقاله سوم : «اختفای حقیقت» پناهگاه الحاد؛ نگرشی دیگر به پدیدۀ ارتدادمقاله چهارم : امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهورمقاله پنجم : نگاه انتقادی به تبیین سنتی آموزۀ «بداء» از منظر روایات

 


مقاله ششم : بررسی و نقد دیدگاه قاموس قرآن در معنای «ذنبِ» منسوب به پیامبر (ص) در قرآن مجید      مقاله هفتم :اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه


چکیده عربیچکیده انگلیسی


 
نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 24 اسفند 1396 بازدید: 764
پرینت

...

 
نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 28 اسفند 1395 بازدید: 1914
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال پنجم/ زمستان 1396/ شماره نوزدهم

 

 


 

فهرست مقالات این شماره


 

مقاله اول: بررسی اشکال های وارد بر برهان محقق اصفهانی در اثبات خداوند با تفکیک تقریرهای مختلف

 

 


 

مقاله دوم: جایگاه عقل در روش‌شناسی کلامی علامه مجلسی

 


 


 

مقاله سوم: «مفاهیم کلی» از منظر میرزا مهدی اصفهانی

 


 


 

مقاله چهارم: بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

 


 


 

مقاله پنچم: تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

 

 


 

مقاله ششم: دیدگاه‌های یوسف حدّاد دربارۀ اتهام نصرانیت به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در ترازوی نقد

 

 


 

مقاله هفتم: چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

 


 


ترجمه عربی چکیده مقالات


 


ترجمه انگلبسی چکیده مقالات