دسته: بدون مجموعه
نمایش از 28 اسفند 1395 بازدید: 2156
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال پنجم/ تابستان 1396/ شماره هفدهم

 

 


 

فهرست مقالات این شماره


 

مقاله اول: ادلۀ عقلی ضرورت وجود حجت الهی و مسئله مهدویت

 


 

مقاله دوم: عوالم پیشین در روایات اهل‌بیت علیهم السلام

 


 


 

مقاله سوم: الاهیات سلبی و ایجابی در مدرسه فکری اصفهان

 


 


مقاله چهارم: امام رضا علیه السلام و مسئله رؤیت خداوند متعال

 


 


 

مقاله پنچم: بررسی اعتبار رؤیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب با نظر به امتناع تمثل شیطان به شکل حضرت

 

 

 


 

مقاله ششم: بررسی خاستگاه نظریۀ «صرفه» و آثار آن در مبانی معتزله و شیعه

 

 


مقاله هفتم: بررسی انواع تحریف های حدیث ثقلین در منابع غیر شیعه

 


 


ترجمه عربی چکیده مقالات


 


ترجمه انگلبسی چکیده مقالات