نوشته شده توسط فصلنامه دسته: بدون مجموعه
نمایش از 02 بهمن 1395 بازدید: 2568
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال چهارم / بهار 1395 / شماره دوازدهم

 


فهرست مقالات این شماره


 

 

مقاله اول: بررسي و نقد ديدگاه دكتر عابد الجابري درباره ي خاستگاه تشيع


 

 

مقاله دوم: تمایز میان خالقیت و فاعلیت (نظریه‌ای ناتمام برای فرار از جبر و تفویض)

 


 

مقاله سوم: پژوهشي در جبر فلسفي و سلطنت نفس در انديشه محقق خوئي

 

 


 

مقاله چهارم: هم زباني و رسالت

 

 


 

مقاله پنجم: رهيافتي فراموش شده از پديده نسخ در كلام اماميه

 

 

 


 

 

مقاله ششم: تحليل آموزه ي بداء بر اساس روايات اهل بيت علیهم السلام

 


 

مقاله هفتم: نقد و بررسي شبهات كتاب اصول مذهب الشيعه درباره بداء

 


ترجمه عربی چکیده مقالات تحقیقات کلامی12


 

 


ترجمه انگلیسی چکیده مقالات تحقیقات کلامی 12