فرم اشتراک فصلنامه
لطفا جهت اشتراک در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی وابسته به انجمن کلام اسلامی حوزه به صورت سالانه مبلغ 320 هزار ریال به حساب 0109412598008 به نام مجله علمی پژوهشی تحقیقات کلامی نزد بانک ملی ( سیبا ) واریز و تصویر فیش آن را از طریق فرم زیر ارسال نمائید ............................
نام (*)
لطفا نام خود را بنویسید
نام خانوادگی (*)
لطفا نام خانوادگی خود را بنویسید
تلفن همراه (*)
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمائید
ایمیل
لطفا ایمیل خود را صحیح بنویسید
تعداد اشتراک ( دوره ) (*)
لطفا تعداد شماره درخواستی فصلنامه را وارد نمائید
شماره فیش واریزی (*)
لطفا شماره فیش واریزی بانک را وارد نمائید
تاریخ واریز (*)
لطفا تاریخ واریز وجه را بنویسید
مبلغ واریزی (ریال) (*)
لطفا مبلغ واریزی را بنویسید
تصویر فیش واریزی (*)
لطفا تصویر فیش واریزی را برای بارگزاری با یکی از فرمت های jpg,jpeg,png,bmap و حجم کمتر از 300 کیلو بایت انتخاب نمائید
نشانی کامل و کد پستی (*)
لطفا نشانی پستی خود را به طور کامل وارد نمائید
تذکر: - در حال حاضر هزینه پست توسط انجمن کلام اسلامی حوزه متقبل می شود - نرخ اشتراک در پایان هر سال مشخص می گردد