ما 60 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد

  7. ابن ­راوندی و دفاع از اندیشۀ کلامیِ کوفه

  نویسنده: عباس میرزایی

  چكيده:

  ابن ­راوندی در دوره­اي، معتزلی بوده و سپس به اماميه گرايش پيدا كرده است. نوشتار حاضر بر آن است به این مسئله بپردازد که ابن­راوندي در چارچوب كدام­يك از گرايش­هاي فكر امامي، مذهب اماميه را پذيرفت؛ و آيا او با توجه به گرايشات اعتزالي­اش به نوعي، روش و محتواي اندیشۀ معتزله را در كلام اماميه وارد و ادبيات خاصي را در كلام اماميه ايجاد كرد، يا اين­كه صرفاً با جريان عموميِ كلام اماميۀ پيش از خود همراه شد؟

  با هدف روشن شدن وضعيت كلام شيعه در طول سدۀ سوم هجري و هم­چنين آشكار كردن وضعيت انديشۀ اماميه ميان دو مدرسۀ كلام اماميه در كوفه و بغداد، با روش مقايسۀ انديشه­هاي ابن­راوندي با هشام­بن­حكم، به عنوان نمايندۀ شاخص كلام اماميه در كوفه، اين فرضيه پي­گيري شد كه ابن­راوندي را مي­توان ادامه­دهندۀ منهج كلامي اماميه در کوفه دانست. به نظر مي­رسد، ابن­راوندي در تقابلي غيرخصمانه با معتزله تلاش كرد از طريق احيای‌ مدرسۀ كلام اماميه در كوفه، منظومۀ معرفتي اماميه را تبيين كند.

واژگان كليدي: تاريخ كلام، معتزله، اماميه، مدرسۀ كوفه، مدرسۀ بغداد، هشام ­بن­ حكم، ابن­ راوندي. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی