ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد

  5. جریان‌شناسي فکری امامیه در خراسان و ماوراءالنهر(از آستانۀ غیبت صغری تا عصر شيخ صدوق)

   نویسنده: محمدتقی سبحانی، سیداکبر موسوی تنیانی

  چكيده:

  پس از افول مدرسۀ فكري كوفه در اواخر قرن دوم، ميراث علمي اين مدرسه به ديگر نقاط امامي‌نشين انتقال يافت كه منطقۀ مهم خراسان و ماوراءالنهر، يكي از آن مناطق است. در مطالعات معاصر، به طور جامع و مستقل به جريان‌هاي فكري اين منطقه پرداخته نشده است. در نوشتار پيش‌‌رو سعي شده است جريان‌هاي حاضر در خراسان و ماوراءالنهر در بازۀ زماني غيبت صغرا تا عصر شيخ صدوق، شناسايي و تا حد امكان ارتباط آن‌ها با محيط علمي كوفه پي‌گيري شود. اين پژوهش نشان مي‌دهد، برخي از نحله‌هاي فكري موجود در خراسان و ماوراءالنهر، مانند جريان كلامي و فقهي هشام‌بن‌حكم و يونس‌بن‌عبدالرحمن و جريان حديث‌محور و نيز جريان متهمان به غلو، ريشه در مدرسۀ كوفه دارند و اين گروه‌ها پس از مدتي، از خراسان به مناطق ديگري چون عراق و قم ورود پيدا كردند؛ البته برخي از جريان‌ها، مانند اماميان اعتزال‌گرا در اين برهه، جرياني نوظهور در خراسان به شمار مي‌آيند.

  واژگان كليدی:

  خراسان، ماوراءالنهر، جريان‌هاي‌ فكري، جريان كلامي، جريان حديث‌گرا، اعتزال‌گرايان امامي.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی