ما 54 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد

 2. تطور معرفت اضطراري در مدرسه كلامي اماميه در بغداد(از نوبختيان تا شيخ طوسي)

 نویسنده: علي اميرخاني

 چكيده:

 معرفت اضطراري كه باور جمهور اماميه در دو مدرسۀ كلامي كوفه و قم بود، به تدريج در مدرسۀ كلامي بغداد دچار تحول گرديد. بررسي سير تاريخي تطور معرفت اضطراري در بغداد حاكي از آن است كه از نوبختيان، ابوسهل نوبختي همۀ معارف را نيازمند استدلال و در نتيجه كسبي مي‌دانست، ولي ابومحمد با آن‌كه همۀ معارف را اضطراري نمي‌دانست، دربارۀ معرفت‌الله، به جواز اضطراري و اكتسابي بودن آن معتقد بود. در فاصلۀ نوبختيان تا شيخ مفيد، تنها از ابوالقاسم كوفي عبارت مجملي از نگاشته‌هاي او به‌ جا مانده كه ظهور در اضطراري بودن معرفت دارد. سرانجام، در دوران شيخ مفيد و سپس سيد مرتضي و شيخ طوسي، معرفت اضطراري به صراحت انكار شد و معرفت اكتسابي و عقلي مورد تأكيد قرار گرفت.

 واژگان كليدي:

 معرفت اضطراري، معرفت اكتسابي، مدرسۀ بغداد، نوبختيان، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی