ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد - مقاله 4: کلام کاربردی؛ ضرورت و هویت (تطبیقی در ناکامی ‌و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی)

 

****************************************************************************************

 مقاله5: رابطۀ ذات با صفات از منظر معتزله

 عبدالهادی اعتصامی

چکیده

رابطۀ ذات با صفات، از اساسی‌ترین مسائل کلامی ‌است که همواره مورد بحث و گفت‌وگو میان‌ اندیشمندان اسلامی ‌بوده است. در این نوشتار، گزارشی دربارۀ رابطۀ ذات با صفات از منظر ‌اندیشمندان معتزلی ارائه شده است. قدریه یا معتزلیانِ نخستین، به دلیل گرفتار نشدن به مشکل تعدد آلهه یا تعدد صفات قدیم در ذات خداوند، از نخستین گروه‌هایی هستند که به طور مطلق، صفات را از ذات خداوند نفی کرده‌اند. گرچه برخی معتزلیان به جهت رهایی از شبهۀ تعطیل، آرای گوناگونی همچون: نیابت، احوال و عینیت صفات با ذات را مطرح کردند، اما هر سه نظریۀ نیابت، عینیت و احوال، قرائتی متفاوت از دیدگاه نفی صفات است.

واژگان کلیدی

وجودشناسی صفات، غیریت، عینیت، نیابت، معتزله.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی