ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد - مقاله3: گسترۀ علم غيب از دیدگاه عهدين و قرآن

 

****************************************************************************************

مقاله 4: کلام کاربردی؛ ضرورت و هویت (تطبیقی در ناکامی ‌و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی)

مسلم محمدی

چکیده

«کلام جدید» از جمله رویکردهای برآمده از خاستگاه تاریخی ـ فکری تحولات دوران مدرن و نگرش‌های اومانیسمی‌ دوران معاصر است که در گسترۀ مطالعات ديني و وطنی ما نیز تا کنون مواجهه‌های زیادی را فراهم آورده است. یکی از مواجهه‌های مهم در ‌این میان، پرسش از ماهیتِ کلام جدید است که‌ آیا وصف «تجدد»، به خودِ کلام نسبت داده شده یا امری عارضی است؟ عده‌ای تجدد را گریزناپذیر و متأثر از تحول زمانه می‌دانند، تا جایی که برخی، کلام قدیم و جدید را دارای دو هویت معرفتی مستقل دانسته‌اند. نگاه دیگر که گروه غالب کلام‌پژوهان جدید حوزه و دانشگاه به حساب می‌آیند، آن دو را در طول یکدیگر می‌دانند؛ به ‌این معنا که کلام جدید، صورتِ تکامل‌یافتۀ کلام قدیم و ادامۀ آن است، با تفاوت‌هایی که در اجزا و عوارض مانند روش، مبانی و زبان پیدا کرده‌اند. و نظریۀ برخی متکلمان نسل اول حوزه که تفاوت را تنها در مسائل می‌دانند، نه در ذات و ماهیت. ‌این نوشتار در پایان، رویکرد جدیدی متناسب با ضرورت‌های جامعۀ دینی با عنوان «کلام کاربردی» پیشنهاد خواهد داد.

واژگان کلیدی:

علم کلام، کلام جدید، دین‌پژوهی، مسائل کلامی، کلام کاربردی.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی