ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد - مقاله2: کاربستِ عقل نظری در استنباط آموزه‌های کلامی‌ با تکیه بر متون کلامی

 

****************************************************************************************

 مقاله3: گسترۀ علم غيب از دیدگاه عهدين و قرآن

سیدامین  موسوی

چكيده

هرچند اعتقاد به غیب و آگاهی از آن، مورد اتفاق ادیان الهی است و یکی از مسائل اساسی علمی و کلامیِ اديان آسماني به شمار می‌رود، اما گسترۀ علم غیب به خاطر پیچیدگی، مورد نزاع و گفت‌وگوی پیروان اديان آسمانی است. بر اساس ديدگاه عهدين و قرآن، خداوند به امورات گذشته و آینده، عالم است و او همه‌چیز را پیش از خلقتش پیش­بینی کرده است. هم‌چنین علم غيبِ انبيا و اوليا که واسطۀ فیض خداوندی‌اند، مورد نزاع است. گروهی بر اين اعتقادند كه آن‌ها با تعلیم الهی، به برخی اسرار غیبی اطلاع می­یابند. و برخي قلمرو علم غیب را از آن‌ها نفی کرده‌ و اعتقاد به علم غيب براي غير خداوند را موجب شرك و كفر مي‌دانند. با بررسی دقیقِ ادیان الهی، به این نتیجه می­رسیم علاوه بر آگاهی خدا از غیب، پیامبران و اولیای او نیز به غیب آگاهند.

واژگان كليدی

غيب، علم غيب، گسترۀ علم غيب، عهد قديم، عهد جديد، قرآن.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی