ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد - مقاله1: انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

 

****************************************************************************************

مقاله2:  کاربستِ عقل نظری در استنباط آموزه‌های کلامی‌ با تکیه بر متون کلامی

مهدی نصرتیان اهور

چکیده                                             

عقل نظری یکی از کابردهای عقل در استنباط مسائل کلامی‌ است. در این کارکرد، عقل از روش‌ها و قواعد خاصی همچون: کشف استلزامات، برهان الغائب علی الشاهد، قواعد بدیهی (استحالۀ دور و تسلسل، استحالۀ ترجیح بلامرجح، برهان خلف) و براهین فلسفی‌ ـ‌ کلامی‌ (برهان تمانع، برهان حدوث، برهان محدودیت، برهان امکان، برهان نظم، انتفای مدلول به انتفای دلیل، استحالۀ انقلاب در ذات، برهان ذو حدین) بهره می‌گیرد.

واژگان کلیدی

عقل نظری، قیاس الغائب علی الشاهد، کشف استلزامات، قواعد بدیهی، براهین فلسفی ‌ـ‌ کلامی.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی