دسته: بدون مجموعه
نمایش از 22 بهمن 1394 بازدید: 3869
پرینت

 اساسنامه فصل­نامه علمی پژوهشی تحقيقات كلامي

مقدمه

هدف بنیادین انجمن كلام اسلامي حوزه در زمینه پژوهش، ایجاد روح تتبع در میان طلاب و فضلای حوزه علمیه است تا در سیر تحول و پژوهش به دوره­ای از حیات اجتماعی و فرهنگی برسند که بتوانند خلاء علمی رشته ­های مختلف كلامي را متناسب با فرهنگ اسلامی پر کرده، راه را برای بازخیزی تمدن اسلامی هموار نمایند. این انجمن به منظور پرکردن خلأ تولید اندیشه در حوزه مباحث اعتقادي و در راستای منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالي) در جهت تحقق نهضت نرم افزاری و اهتمام به بومی کردن دانش كلام در ایران و تمهید مقدماتی برای تأسیس گرایش ­ها و رشته­ های جدید در حوزه اين علوم از جمله كلام تطبيقي و ... با اهداف كه در ادامه به آن اشاره مي­ شود وارد میدان شده و اقدام به انتشار مجله تحقيقات كلامي به صورت علمی-  پژوهشی می­ نمايد. این نشریه که به صورت فصلنامه منتشر می­ شود، حاوی جدیدترین پژوهش ­های عرصه كلام می ­باشد.

 فصل اول: مشخصات نشریه

ماده 1: شناسنامه نشریه

1) نام نشریه: تحقيقات كلامي؛

2) زمینه: موضوعات و مسائل كلامي؛

3) نوع نشریه: علمی- پژوهشی؛

4) زبان انتشار: فارسی؛

5) تناوب انتشار: هر سه ماه یک بار(فصلی)؛

6) صاحب امتیاز: انجمن كلام اسلامي حوزه علمیه؛

7) گستره انتشار: بین المللی؛

8) قالب انتشار: مجله کاغذی و الکترونیکی.

 

ماده2: محتوای نشریه: کل صفحات نشریه اختصاص به مقالات و مطالب علمی- پژوهشی در حوزه دانش كلام اسلامي دارد. که مطابق با آیین نامه شورای عالی حوزه ­هاي علميه در خصوص نشریات علمی عمل می ­شود.

 

ماده3: محتوای مقالات:محتوای مقالات بر اساس اهداف مجله، گرایش مباحث اعتقادي دارد و مقالاتی را منتشر می­ کند که حاصل زحمات محققانه پژوهشگران و یافته ­های آنان در حوزه مورد علاقه و متناسب  با اهداف فصل­نامه باشد.

 

ماده4: روش فصل­نامه: روش فصل­نامه علمی –  پژوهشی است و تاکید آن بر نوآوری، تولید فکر و اندیشه و نقادی در حوزه دانش كلام اسلام می­ باشد. همچنین بررسی، تحقیق و نقد اندیشه­ های الهیاتی و كلامي موجود در جهان و جهان اسلام، روش شناسی دانش كلام، مطالعات تطبیقی، تاریخ علم کلام و جامعه شناسی كلامي ایران، اسلام و تشیع مورد توجه است.

ماده5: ملاک­ های انتخاب مقالات:ملاک ارزیابی مقالات بر اساس دستور العمل مستقل ارزیابی مقالات علمی انجمن می­ باشد.

 

ماده6: مخاطبان فصل­نامه: مخاطبان فصل­نامه عبارتند از:

1) علما، اساتید، فضلا و طلاب؛           

2) اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته کلام؛

3) فرهیختگان و محققان علاقمند به مطالعات اعتقادي.

 

فصل دوم: اهداف و وظايف

­­­ماده 7: فصل­نامه تحقيقات كلامي با اهداف زیر منتشر می ­شود:

1) انجام وظایف حوزوی در عرصه تبیین، ترویج و ارائه جدیدترین پژوهش ­ها در زمینه كلام مبتنی بر آموزه ­های قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام؛

2) پاسخ گویی به نیازهای عینی جامعه اسلامی ایران در زمینه مسائل اعتقادي؛

3) معرفی بنیادهای نظری كلام اسلامی و پاسخ به چالش ­های نظری؛

4) تبیین تفکر اسلامی شیعی در عرصه اعتقادات؛

5) تلاش در تولید فکر و اندیشه دینی بومی؛

6) زمينه سازي نشر دستاوردهاي علمي – پژوهشي انديشمندان حوزوي و دانشگاهي.

 

فصل سوم: اركان و ساختار نشريه 

ماده 8: نشريه فصلنامه تحقيقات كلامي داراي چهار ركن به ترتيب زير مي‏باشد:

1) مدير مسؤول؛

2) هيأت تحريريه؛

3) سردبير؛

4) مدير اجرايي؛

 

ماده 9: مدیر مسؤول: مدیر مسؤول نشریه، ریاست انجمن كلام اسلامي حوزه می ­باشد و وظایف زیر را بر عهده دارد:

1) نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه؛

2) تعیین تعداد اعضای هیأت تحریریه؛

3) پیشنهاد انتصاب و یا عزل هیأت تحریریه به هیأت مدیره انجمن؛

4) پیشنهاد خط مشی کلی فصل­نامه با توجه به اهداف و استراتژی کلان انجمن؛

5) نظارت بر محتوا و جهت گیری­ های نشریه در راستای اهداف انجمن؛

6) تأیید نهایی مطالب نشریه و پاسخ­گویی در برابر مطالب آن به ویژه در موارد دعاوی حقوقی؛

7) تصویب برنامه و بودجه سالانه و تأمین منابع مالی فصل­نامه؛

8) تعیین  حق التالیف و فهرست پرداختی ­های فصل­نامه؛ 

9) امضای قراردادها.

تبصره: رئیس انجمن در صورت صلاحدید، می­ تواند یکی دیگر از اعضای انجمن را برای مدیر مسؤولی فصلنامه به اعضای هیأت مدیره پیشنهاد نماید که بعد از تأیید هیأت مدیره، به عنوان مدیر مسئول نشریه انتصاب شود.

 

ماده 10: هیأت تحریریه: اعضای هیأت تحریریه فصل­نامه تحقيقات كلامي با شرایط زیر انتخاب می­شوند:

1) هیأت تحریریه حداقل متشكل از 7 نفر است که دو سوم اعضای آن، از فضلای حوزه علمیه می ­باشند. اعضای غیر حوزوی در نشریه نیز باید حداقل دارای رتبه دانشیاری در رشته مربوطه باشند؛

2) حداقل 30 درصد از اعضای هیأت تحریریه خارج از هیأت مدیره انجمن می­ باشند؛

3) تمام اعضای هیأت تحریریه باید حداقل دارای سه مقاله علمی – پژوهشی باشند.

 

ماده 11: اختیارات و وظایف هیئت تحریریه عبارتند از:

1) انتخاب سردبیر  از میان خود یا افراد واجد شرایط با تصویب مدیر مسوول؛

2) سیاست­گذاری علمی فصل­نامه؛

3) همکاری با سردبیر در ارتقای علمی فصل­نامه؛

4) بررسی و تصویب خط مشی کلی فصل­نامه؛

5) نظارت بر جهت­ گیری و کیفیت نشریه در راستای اهداف انجمن؛

6) همکاری در ارزیابی مقالات.

 

ماده 12: سردبیر:سردبیر باید دارای مرتبه علمي دانشیاری باشد و اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:

1) مدیریت و سازماندهی علمی و اجرایی نشریه؛

2) انتخاب داور با مشورت با اعضای هیئت تحریریه؛

3) تعیین مسؤولان بخش­ های گفت­وگو، مقالات، گزارش­ های علمی و غیره؛

4) ارتباط با مراکز، شخصیت ­ها و نشریات علمی در حوزه كلامي؛

5) برنامه ­ریزی به منظور معرفی مطلوب نشریه به مخاطبان؛

6) ارایه گزارش فعالیت­ های نشریه به هیئت تحریریه؛

7) تعیین مدیر اجرایی؛

8) نظارت بر فعالیت­ های مدیر اجرایی؛

9) انجام سایر وظایف محوله مرتبط از سوی مدیر مسؤول؛

10) پیشنهاد بودجه سالانه نشریه به مدیر مسئول.

 

ماده 13: مدیر اجرایی : مدیر اجرایی وظایف زیر را بر عهده دارد:

1) مدیریت و ساماندهی امور مالی و اداری نشریه؛

2) برنامه ­ریزی در ارسال و بازگشت مقالات برای ارزیابان؛

3) پی­گیری اعمال نظرات ارزیابان توسط مؤلفان مقالات؛

4) مدیریت و ساماندهی منظم و مستمر امور اجرایی نشریه از قبیل ویرایش، تایپ، تصحیح و مقابله، صفحه آرایی، طراحی و مکاتبات اداری؛

5) تنظیم قراردادها؛

6) پی­گیری در انجام منظم امور انتشار به موقع نشریه؛

7) برنامه­ ریزی در هزینه متوازن بودجه؛

8) تنظیم و تأیید فهرست پرداختی فصل­نامه برای هر شماره؛

9) پی­گیری چاپ و توزیع فصل­نامه؛

10) ارایه گزارش فعالیت ­ها به سردبیر؛

11) انجام امور محوله توسط سردبیر؛

12) هماهنگي برگزاري جلسات هيأت تحريريه؛

13) انجام هماهنگي هاي لازم بين سردبير، مدير مسؤول و هيأت تحريريه.

 

ماده14: اساسنامه فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات كلامي در سه فصل، 14 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1391/10/06 به تصویب اعضای هیأت مدیره انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه رسيد و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا می­ باشد.